Tác giả Đăng bởi Quản Lý Đô Thị

Quản Lý Đô Thị

227 BÀI VIẾT 2 BÌNH LUẬN
Quản Lý Đô Thị là một Blog chuyên đề về thực trạng quản lý đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Blog quy tụ nhiều tác giả có thâm niên trong các lãnh vực liên quan đến công tác quản lý đô thị, xây dựng, giao thông, vận tải và bảo vệ môi trường.