Tác giả Đăng bởi Nguyễn Khoa

Nguyễn Khoa

21 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN
Nhà báo Nguyễn Khoa là một cây bút lâu năm của Báo Sài Gòn Giải Phóng, chuyên viết về vấn đề Môi trường, Quy hoạch Đô thị và An toàn giao thông.