Kiến nghị tiêu chuẩn thi công kích ống ngầm nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường

UBND TP đã kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn và định mức cho công tác thi công kích ống ngầm đối với từng loại kích cỡ cống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi xây dựng công trình có hạng mục kích ống ngầm trên địa bàn TP.

Theo đánh giá của UBND TP, hiện nay một số hạng mục công trình thoát nước và thu gom nước thải của dự án Vệ sinh môi trường TP – giai đoạn 2 đã được các đơn vị tư vấn đề xuất thi công bằng phương pháp kích ngầm nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trong đô thị.

Dự án này đã triển khai từ năm 2015 tại quận 2, TPHCM và dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Mục tiêu của dự án là hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và quận 2; cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân TP; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và hạ lưu sông Đồng Nai; cải tạo, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân TP.

Tuy nhiên, do Bộ Xây dựng chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức cho công tác kích ngầm đối với từng loại kích cỡ cống nên đối với mỗi gói thầu, chủ đầu tư đều phải xây dựng định mức, sau đó tiến hành thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền trước khi phê duyệt. Do đó sẽ mất nhiều thời gian và chi phí trong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán.

Theo Hạnh Lê/SGGP

BÌNH LUẬN