Từ 1/8/2017, sẽ thu phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Từ ngày 1-8-2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017 do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại được quy định theo từng khu vực địa lý – nơi đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

Cụ thể, khu vực I cấp mới là 12.300.000 đồng; cấp lại là 3.600.000 đồng; Khu vực II cấp mới là 16.800.000 đồng; cấp lại là 4.900.000 đồng; Khu vực III cấp mới là 33.600.000 đồng; cấp lại là 9.900.000 đồng; Khu vực IV cấp mới là 39.200.000 đồng; cấp lại là 11.500.000 đồng.

Thông tư cũng quy định rõ, người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm của cơ quan cấp phép. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.

Theo Bình Lê/SGGP

BÌNH LUẬN