Kênh rạch quận 8

Quá trình thực thi quy hoạch phân khu dọc kênh rạch trên địa bàn...

Bài tham luận Quá trình thực thi quy hoạch phân khu dọc kênh rạch trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh của Ths.KTS Phạm Văn Phước và KTS Võ Tấn Lập (Viện Quy hoạch Xây dựng)..