Kiến trúc xanh trong đô thị phát triển bền vững

Hiện nay, thế giới đang phải đối phó với những tai họa lớn như ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái và...
Đường Đồng Khởi - Catinat

Còn chăng hồn đô thị Việt?

Bước vào thời đại kỹ thuật, tàn phá ghê gớm của chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi xây dựng tái thiết lại, con người cũng từng bỏ qua việc phục hồi di sản văn hoá cũ.