Về tác giả Nguyễn Khoa

 

Tác giả Nguyễn Khoa là chủ biên, kiểm tra và biên tập toàn bộ nội dung trên Blog Quản Lý Đô Thị. Chị  là một nhà báo kỳ cựu, gắn bó lâu năm với các vấn đề có liên quan đến quản lý đô thị như môi trường, biến đổi khí hậu, quy hoạch, xây dựng, an toàn giao thông trên các trang chuyên đề của Báo Sài Gòn Giải Phóng.